Slovak Czech English German Polish

Január

Utorok, 01. januára 2002

Zachovávajte moje ustanovenia a plňte ich; ja som Hospodin, váš Posvätiteľ.

Register to read more...

Streda, 02. januára 2002

Poslušnosť je lepšia ako obeť.

Register to read more...

Štvrtok, 03. januára 2002

Dávaš mi poznať cestu života.

Register to read more...

Piatok, 04. januára 2002

Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a snažných prosieb.

Register to read more...

Sobota, 05. januára 2002

Hospodin Boh zavolal na človeka a riekol: Kde si? A on odpovedal: Počul som ťa v záhrade, bál som sa.

Register to read more...

Nedeľa, 06. januára 2002

Hospodin povzbudil ducha... všetkého ostatného ľudu a dali sa do práce na dome Hospodina mocností, svojho Boha.

Register to read more...

Pondelok, 07. januára 2002

U Boha je moc a múdrosť. Jeho je ten, čo blúdi i čo zvádza.

Register to read more...

Utorok, 08. januára 2002

K modlitbe opustených sa skloní a nepohrdne ich modlitbou.

Register to read more...

Streda, 09. januára 2002

Ty si Boh mojej spásy, na teba čakám deň čo deň.

Register to read more...

Štvrtok, 10. januára 2002

Hospodin obháji svoj ľud, nad svojimi služobníkmi sa zľutuje.

Register to read more...

KALENDÁR