Slovak Czech English German Polish

Január

Utorok, 01. januára 2002

Zachovávajte moje ustanovenia a plňte ich; ja som Hospodin, váš Posvätiteľ.

Čítať ďalej: Utorok, 01. januára 2002

Streda, 02. januára 2002

Poslušnosť je lepšia ako obeť.

Čítať ďalej: Streda, 02. januára 2002

Štvrtok, 03. januára 2002

Dávaš mi poznať cestu života.

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. januára 2002

Piatok, 04. januára 2002

Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a snažných prosieb.

Čítať ďalej: Piatok, 04. januára 2002

Sobota, 05. januára 2002

Hospodin Boh zavolal na človeka a riekol: Kde si? A on odpovedal: Počul som ťa v záhrade, bál som sa.

Čítať ďalej: Sobota, 05. januára 2002

Nedeľa, 06. januára 2002

Hospodin povzbudil ducha... všetkého ostatného ľudu a dali sa do práce na dome Hospodina mocností, svojho Boha.

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. januára 2002

Pondelok, 07. januára 2002

U Boha je moc a múdrosť. Jeho je ten, čo blúdi i čo zvádza.

Čítať ďalej: Pondelok, 07. januára 2002

Utorok, 08. januára 2002

K modlitbe opustených sa skloní a nepohrdne ich modlitbou.

Čítať ďalej: Utorok, 08. januára 2002

Streda, 09. januára 2002

Ty si Boh mojej spásy, na teba čakám deň čo deň.

Čítať ďalej: Streda, 09. januára 2002

Štvrtok, 10. januára 2002

Hospodin obháji svoj ľud, nad svojimi služobníkmi sa zľutuje.

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. januára 2002