Slovak Czech English German Polish

Utorok, 01. januára 2002

Zachovávajte moje ustanovenia a plňte ich; ja som Hospodin, váš Posvätiteľ. Nový začiatok. Do mora večnosti sme ponorili rok, ktorý ostarel vo svojich starostiach. V hlbokej vďake sme odovzdali Pánovi času i života prežité, radostné i bôľno-smutné skúsenosti. Poznávali sme svoj pútnicky osud, bolo nám dané prežiť veľa vzácnych chvíľ i prebolieť bolestné straty milovaných bytostí. - Nad novým priestorom nového roku sme vo veľkom pokušení zabudnúť a tak sa zbaviť všetkého, čo je za nami. Blúdením v obrazárni zážitkov a medzi troskami minulosti nemôžeme nájsť prítomnosť, ani budúcnosť. Ona je skrytá v darovanom čase. Preto má tento deň pre človeka, osobitne pre veriaceho, svoje zvláštnosti. Váhu i cenu, ktoré vskutočnosti zhodnocujú našu orientáciu na Ježiša Krista. Ako zvládneme a či dokážeme zvládnuť všetko, čo nás čaká? Čas je naša pochybnosť i úzkosť. Čas je zrkadlo, v ktorom vidíme večnosť. Život každého jedného z nás je v každom okamihu, v každom zážitku preniknutý tajomstvom času. V čase sú skryté naše nádeje. Preto pri darovaných nových možnostiach času je nám potrebné obnoviť sa vnútorne, dať jasný smer našim krokom. Na ceste hľadania plnohodnotného a dôstojného života sa nemôžeme vyhnúť Kristovi. On je mierou nášho chápania času a úcty k životu. I nové obdobie pred nami je rokom spásy. Vo vymedzenom a tečúcom prúde času z dobrej a láskavej ruky Božej budeme môcť prijímať šťastné okamihy. A aj to ťažké, čo nás čaká, nám Kristus urobí ľahším. Môžeme v pokore očakávať, že všetko, čo nás stretne, môžeme s dôverou odovzdať Kristovi, ktorý nás posilňuje. Len si zachovajme čisté srdce, vložme ho do Božích rúk. Nebudeme vtedy nástrojmi, ale dôverčivými deťmi láskavého Otca. Pri Ňom sa všetko zmení na dobro, stane sa požehnaním.