Slovak Czech English German Polish

Streda, 02. januára 2002

Poslušnosť je lepšia ako obeť. Pravý Spasiteľ. Nie je zriedkavé, že sa stretávame s ľuďmi, ktorí seba, prípadne svoju prácu navonok prezentujú tak, akoby práve oni mali tie všetky predpoklady “spasiť” svet. Oni, ich ľudia, ich výrobky atď. sú tí praví, s nimi sa všetko vyrieši, napraví, zmení. U Jána Krstiteľa však nič z takejto k Bohu sa vypínajúcej trúfalosti a pýchy nenachádzame. Odoláva pokušeniu nechať sa nazývať Kristom - a tým aj Spasiteľom sveta, aj keď sa vďaka jeho službe dali veci do pohybu. Odmieta akékoľvek nemiestne vyvyšovanie svojej osoby a svojho pôsobenia. Krstiteľova pokora je múdra a príkladná. Našou úlohou v tomto svete totiž nie je Kristovi, nášmu Spasiteľovi, zavadzať v ceste svojím vystatovaním, ale pripravovať mu cestu do sŕdc našich blížnych. To je služba, ktorú máme s Jánom Krstiteľom spoločnú.