Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 03. januára 2002

Dávaš mi poznať cestu života. Svedectvo o Ježišovi. Nie sme svedkami takých úžasných momentov v Božích dejinách spásy, aké mohol prežiť apoštol Peter s Ježišom v jeho osobnej blízkosti. Ani sa nám nedostalo tej výsady, aby sme ako Ján Krstiteľ mohli povedať, že sme videli Ducha Svätého zostupovať z neba ako holubicu a spočinúť ju na Ježišovi. Tieto svedectvá o Ježišovi sú jedinečné a neopakovateľné. Dôležité pre nás však je, aby sme v svojom čase a priestore sami mohli svedčiť a vyznať: - Ježiš je Boží Syn, ktorý tu je pre moju záchranu! Ježiš je ten Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta! Hľadiac na svoj hriech a hriešnosť tohto sveta, nepociťujeme iba bezodnú zúfalosť! Ježiš nám dáva odpoveď na otázku prečo žijeme a ako máme žiť! - To sú rozhodujúce momenty pre náš duchovný život a spásu. To je naše osobné svedectvo o Ježišovi.