Slovak Czech English German Polish

Piatok, 04. januára 2002

Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a snažných prosieb. Reťaz svedkov. Svedectvom Jána Krstiteľa sa deje zvláštna reťazová reakcia. Za Ježišom prichádzajú postupne prví ľudia, ktorí uverili, že on je Mesiášom, tým od Boha poslaným Spasiteľom. Postupne privádzajú aj iných hľadajúcich k Ježišovi. Niekto by povedal, že reťazec ľudí sa vytvoril náhodne alebo samovoľne. Z Božej perspektívy sa však nič nedeje samovoľne alebo náhodne. Pre každého má Ježiš pozvanie, aby prišiel k Nemu a pre každého má aj úlohu a dary, ktoré ho robia schopným naplniť Bohom dané poslanie. Záleží na nás, kde (v akom reťazci ľudí) sa momentálne nachádzame a či toto Ježišovo pozvanie a poverenie prijmeme .