Slovak Czech English German Polish

Sobota, 05. januára 2002

Hospodin Boh zavolal na človeka a riekol: Kde si? A on odpovedal: Počul som ťa v záhrade, bál som sa. Natanael videl Ježiša. Natanael ide, aby videl na vlastné oči a spravil si úsudok, kto je Ježiš. No Ježiš ho predbehol. Ukazuje mu, že On je Ten, ktorý prvý vidí priamo do srdca, myslenia, pohnútok a konania človeka. Bez omylu vie, čo sa v človeku odohráva a kto je. Natanaela to zjavne zaskočilo, ale aj presvedčilo. Nasledoval Ježiša a mal ozaj ešte veľa dôvodov žasnúť nad tým, čo mu predpovedal. Keď Ježiš kázal, uzdravoval, odpúšťal hriechy, zomieral na kríži a keď sa s Ním stretol po Jeho vzkriesení, Natanael mohol vidieť, čo znamená, že Božie nebesá sú hriešnym ľuďom otvorené a Božie kráľovstvo je blízko. Kto nasleduje Ježiša, tomu nebesá nezostanú zatvorené!