Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 06. januára 2002

Hospodin povzbudil ducha... všetkého ostatného ľudu a dali sa do práce na dome Hospodina mocností, svojho Boha. Svetlo sveta. V biblickej správe o Stvorení je svetlu pripísaná taká veľká hodnota, že sa táto udalosť opisuje hneď v prvý deň stvorenia. Bol to prvý krok, aby zem prestala byť beztvárna a pustá a Boh videl, že svetlo je dobré. Po každej noci, keď zasvitnú prvé lúče, sami si môžeme uvedomiť túto pravdu, že svetlo je dobrý dar od Stvoriteľa. Existuje však aj prázdnota, pustota a temnosť ľudského hriešneho srdca. Tu slnko nepresvieti. Aj tu Boh zasiahol ako milostivý Záchranca. Dáva nám svojho Syna, aby bol Svetlom pre náš život. Apoštol Pavel zažil blúdenie v tme. Keď sa mu Ježiš zjavil a uveril v Neho ako v svetlo pre svoj život, svedčil všetkým ostatným hľadajúcim, že Ježiš je to najväčšie dobro, aké nám Pán Boh mohol dať. Len tak prestane náš život byť beztvárny a pustý.