Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 07. januára 2002

U Boha je moc a múdrosť. Jeho je ten, čo blúdi i čo zvádza. Ježiš medzi pozvanými v mojom živote. Pokúsim sa priradiť k sebe myšlienky z textu: - Kiež by sme i na naše radostné príležitosti pozývali Pána a v Jeho spoločnosti sa radovali. - Nech naše oči vidia i potreby druhých a vieme ich prednášať Bohu, i sami pomôcť, kde treba. - Nedostatky druhých nie sú impulzom ku povyšovaniu sa, ani ku hriešnej sebaspokojnosti. - Či sa môžu na nás s dôverou obrátiť naši rodičia, prosiac o pomoc a my im chceme pomôcť? - Či miesto reptania a snahy sami sa vyrovnať s ťažkosťami, ideme s tým k Ježišovi? - Prijmeme to, že Pán nám pomôže podľa Jeho času a spôsobom, aký On uzná za potrebný? Nemajme vlastné predstavy, čo by mal Boh pre nás urobiť, respektíve učme sa prosiť podľa Jeho vôle. - Mohol sa v nejakej tvojej núdzi Pán Ježiš osláviť? - I všedné nádoby s Božím požehnaním môžu prechovávať vzácny obsah. Aj my sme nádobou, do ktorej Pán chce dať to svoje. - “A naplnili ich až po okraj”. Záleží aj na svedomitom konaní si povinností. Viac sa Pán môže osláviť tam, kde my svoje vykonáme dôkladne.