Slovak Czech English German Polish

Utorok, 08. januára 2002

K modlitbe opustených sa skloní a nepohrdne ich modlitbou. Božia pomoc ku viere. Pomáha Pán Boh človeku, aby sa stal veriacim? Čítame, že Pán nedal nejaké znamenie a nezveril sa tým, čo uverili na základe Jeho divov. Akoby Pán nestál o vieru ľudí a nenapomáhal jej. Taký dojem môžu mať mnohí, čo hľadajú len povrchne, ale nie je to tak. - Pozrime sa bližšie na ľudí okolo Pána. Nevyhovel ľuďom ktorí sa stavali nad Neho. Z pozície znalcov chceli skúmať znamenie, ktoré by im dal. Nič nemali z toho, keď hovorí o zborení chrámu, ktorý On vystaví. Ľuďom pyšným, múdrym podľa seba, ktorí nechcú veriť, ale sa len tak tvária, že hľadajú pravdu - taký nepomôže. Ani sa nezveril ľuďom, ktorí veria nesprávne. Keď uvideli uzdravujúcu a divotvornú moc u Ježiša, uverili v Neho ako v divotvorcu. Takej viere sa Pán neteší a nenapomáha jej. Táto viera nevydrží, keď príde skúška. Ich viera skončila, keď Pán bol zavrhnutý a ako odsúdenec zomrel. - Na druhej strane vidíme učeníkov a aj druhých veriacich, ktorým ani slovo o chráme nebolo nezrozumiteľné. Pán zboril staré a vzkriesením vystavil nové, nový vzťah k Bohu i nové uctievanie aj bez chrámu. Takým, čo Ho v pokore hľadajú, neodoprie pomoc, ale sa im zjavuje. Veď túži po úzkom obecenstve, keď hovorí: ”Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje… a vyjavím mu seba samého” (Ján 14,21). Pán povedie aj teba, keď si úprimný v svojom hľadaní a povedie aj veriacich do úzkeho obecenstva s Ním.