Slovak Czech English German Polish

Streda, 09. januára 2002

Ty si Boh mojej spásy, na teba čakám deň čo deň. Nové narodenie - v Kristu. Žijeme v dobe, kde čas má vyššie obrátky. Všetko chceme zvládnuť za minimum času. Dá sa pochopiť a prijať to, čo Pán Ježiš prináša za krátku dobu? Je možný úspešný kurz kresťanstva? Áno, môžeme odpovedať kladne a náš text uviesť ako príklad takého skráteného vyučovania. Keď prišiel Nikodém k Pánovi, mal za sebou hodiny premýšľania o ceste Božej, až sa odhodlal v nočnú hodinu prísť ku Pánovi. Mohla nasledovať debata o názoroch Nikodémovych, o zbožnosti v Židovstve apod. Pán sa na nič také nedáva a začína od toho najdôležitejšieho: “Musíš sa znovuzrodiť”! Kráľovstvo Božie, spasenie, nie je vecou debaty, názoru, myšlienok, ale je to premena Božia u tých, ktorí sa na to dajú. Nikodéma Božia sila viedla k tomu, že svoje staré zmýšľanie opustil a postúpil ďalej v poznaní. - Prijať Pána Ježiša ako poslaného z neba a oddať sa Mu do učenia a premeniť nielen myseľ, ale aj srdce. Bez takého skoku do neznáma nie sme schopní prísť ku spasiteľnej viere. Môžeme premýšľať, debatovať, poznávať, ale ak nevezmeme ako fakt Pána Ježiša a nenadviažeme s Ním kontakt, tak je to bez úspechu. Až u Pána, ktorý je nám daný ku spáse, nájdeme všetko, čo potrebujeme. Jeho oslov i tou malou vierou, čo máš a vypros si viac svetla, dar viery, Jeho vedenie a premenu srdca.