Slovak Czech English German Polish

Sobota, 12. januára 2002

Vylievala som si dušu pred Hospodinom. Duch Svätý otvára oči pre nové videnie. Poznanie Boha. Ján Krstiteľ bol odkázaný na to isté ako jeho súčasníci, sledovať Ježiša v Jeho činoch a urobiť si úsudok o Ňom. Nemal nejaké zvláštne rozhovory s Ním, iba viac bol otvorený pre Svätého Ducha, ktorý mu dal poznať v Ježišovi Spasiteľa. Správne o ňom vyznáva, že prišiel zhora a hovorí Božie reči, múdrosti, ktorým telesný človek nemôže rozumieť. Kto zemsky zmýšľa, nemôže si nárokovať rozumieť Božím veciam. Preto ani neprijímajú Jeho svedectvo. - Toto platí pre všetky časy. Telesný človek nemôže pochopiť Božie myšlienky, nemôže uveriť v Boha. Ale je možná premena z telesného zmýšľania cez Božieho Ducha. Boh dá svojho Ducha ako vodcu, ktorý osvieti Božie pravdy každému úprimne hľadajúcemu. Keď človek v svojej pýche s postojom nevery si otvorí Bibliu, veru nenájde tam Božiu reč. Písmo hovorí, že Boh to skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil to nemluvniatkam, to je pre pokorných duchom a ľudí s priamym srdcom. V texte Boh hovorí jasne, že v hľadaní pravdy ide o život. Kto verí, má život, ale kto neverí, má pred sebou odsúdenie. Teda každý, kto s pohŕdaním znevažuje Božie slová, vyslovuje nad sebou ortieľ, ktorý Boží súd iba potvrdí.