Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 14. januára 2002

Jozef povedal svojim bratom: Nevaďte sa po ceste! Odovzdávame vieru deťom. Dnes začíname čítaním 5. knihy Mojžišovej, ktorá je veľmi zaujímavou biblickou knihou. Pozorný čitateľ Biblie by mohol povedať: “Ale skoro všetko som sa už dozvedel v prvých 4 knihách Mojžišových. Či to nie je zbytočné opakovanie?” - 3. verš nám dáva dôležitý pokyn: “V štyridsiatom roku…”. Keď Mojžiš dal a vysvetlil prvý raz Boží zákon, žila prvá generácia izraelského národa. 40 rokov prešlo - a prvá generácia umrela podľa Božieho slova. Nová, druhá generácia vyrástla, a nevidela Božie zázraky v Egypte, pri vrchu Chórebe atď. Aj im treba rozprávať o Božej veľkosti, o Božej nádhere, tak isto o Božej svätosti a Jeho súde. - Pre nás to znamená, že každá generácia musí znova počúvať Slovo Božie, treba naučiť a upozorniť na to, čo Pán Ježiš povedal: “Čiňte pokánie a verte v evanjelium, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské.” Pán Boh má deti (Božie deti), ale nemá vnúčatá. Každý človek sám a každá generácia sama sa musí rozhodnúť za alebo proti Bohu.