Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 17. januára 2002

Zdvihnite vozvýš svoje oči a viďte, kto to stvoril! Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom. S Bohom zdoláš aj veľké prekážky. V dnešnom texte čítame, že Pán Boh dal aj iným národom (napríklad Edómcom, Moábcom) územie, aby tam žili a bývali. Predtým býval v krajine ľud vysokej postavy, takzvaní obri. Izraelčania stali pred riekou Arnón. Už počuli nejaké hrozné správy o jednom kráľovi Síchónovi, ktorý bol tiež mocným kráľom. Pán Boh im však povedal: “Poberte sa, dajte sa na cestu a prejdite cez rieku Arnón! Hľa, vydal som ti do rúk Amorejca Síchóna i jeho krajinu. Neboj sa. Tohoto dňa začnem budiť strach a bázeň pred tebou u všetkých národov pod nebom… - Aj v našom živote sa ukáže dosť “obrov”: obor strach, obor prehra, obor zlyhanie, obor osamelosť, obor beznádejnosť. Vyzerajú obrovskí a strašní, nepremožiteľní. - Ale Pán Boh vládze. Pán Boh má dosť síl a moci. S Jeho pomocou môžeme aj dnes prekonávať všelijakých “obrov”. Pán Ježiš sľúbil: “Ajhľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť, lebo hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno.” Nebojme sa - ani “obrov”!