Slovak Czech English German Polish

Sobota, 19. januára 2002

Nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok! Boží zákon - vedie ku Kristovi. Sú kresťania, ktorí hovoria: “Je napísané: Kristus nás oslobodil k slobode! Keď žijeme v slobode, nepotrebujeme nijaký zákon!” Takí veriaci asi zabudli, že Ježiš povedal: “Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon. Neprišiel som ho zrušiť, ale naplniť. Dokiaľ sa nebo a zem nepominú, nepominie sa ani jediné písmenko zo zákona…”. - Náš text rozpráva o zákone, ktorý Pán Boh dal Izraelčanom prostredníctvom Mojžiša. Trikrát čítame v Biblii, že nesmieme nič pridať ani nič ubrať z toho, čo je napísané v Biblii: v našom texte, v Prísloviach a v poslednej knihe. Máme rešpektovať Božie slovo, Božiu vôľu. - Čo teda znamená Boží zákon: prečo nám ho Hospodin dal? - a. (v.1.) aby sme ostali nažive: Boží zákon je pre nás kľúčom k pravému životu; - b. (v.1.) aby sme vstúpili: zákon chce nás viesť k Pánu Ježišovi; - c. (v.6.) aby sme boli múdri a rozumní: Pán Boh je múdry, tak aj Jeho zákon; kto ho pozná a koná podľa neho, je múdrym človekom; - d. (v.7.) aby nám Pán Boh bol blízky. - Nech Vám slúži Boží zákon aj dnes, aby ste zažili Božiu blízkosť.