Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 20. januára 2002

Nik nie je skalou ako náš Boh. Biblia-Božie Slovo. “Ako môžeš vedieť, že tvoja viera je tá správna? Kto už vie, či biblické príbehy nie sú len nejaké rozprávky alebo báje, vymyslené ľuďmi?” Čo odpovedať, keď neveriaci alebo veľmi “moderní” ľudia nás prekvapujú takými otázkami? - Keď svedčíme o viere, keď rozprávame o Pánu Ježišovi, máme upozorniť na to, že to nie je len náš názor, ale Božie slovo nám to hovorí. Pán Boh sám sa zjavil človeku cez Bibliu. A Biblia neobsahuje len nejaké slová od Boha, ale je to živé a jasné Slovo nášho Boha, ktorý je všemohúci a vševládny. Bez akejkoľvek pochybnosti! - Je to pekné, keď máme nejaké duchovné skúsenosti. Peter však nepoukazoval v našom texte na zázraky, ktoré zažil s Pánom Ježišom; ani nespomenul, že videl vzkrieseného Ježiša svojimi očami. Peter upozornil na Boží hlas, ktorý zaznel na svätom vrchu. Celá Biblia je naplnená Božím hlasom. Tak nám slúži Božie Slovo ako svieca, ktorá svieti v tme tohoto sveta. Jediná podmienka: aby sme dôverovali tomu, čo nám Pán Boh dal: Biblii. To sa oplatí!