Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 24. januára 2002

Veľmi budem ďakovať Hospodinovi svojimi ústami, medzi mnohými ho budem chváliť. Vodca. Možno, že v tvojom cirkevnom zbore či inom spoločenstve nepatríš medzi vodcov, ale stojíš skôr v úzadí. Jedna skupina ľudí, ktorých opisuje dnešný text, sú tí, ktorých možno ani nevidno, tvoria národ, vedený jedným vodcom. To pre nich (ale nielen pre nich) vydal Hospodin svoj sinajský zákon. Ak máš svojho duchovného vodcu, farára, kazateľa, vedúceho mládeže, modli sa zaňho, lebo to - tak ako kedysi Mojžiš - nemá ľahké. - Ale azda si sám vedúcim spoločenstva, zboru alebo vlastnej rodiny. Nesieš určitú zodpovednosť, ako svojich povedieš. Či im predstavíš cestu spásy tak, aby ju mohli prijať, alebo im ju naopak zošklivíš. Ty si ten, ktorý zväzuješ, aby boli zviazaní v nebesiach a rozväzuješ, aby boli v nebi rozviazaní (Matúš 16,19). - Mojžiš mal medzi Izraelcami patričné uznanie; videl predsa Boha tvárou v tvár a nezomrel. On počúval všetko, čo vravel Hospodin a tlmočil to svojmu národu. Mojžiš potom šiel cestou večnosti, my dnes máme iného, omnoho mocnejšieho, než bol on. Teraz Kristus počúva Boha, svojho Otca a my, ktorí sme na Neho vierou napojení, skrze Neho počúvame, čo hovorí Hospodin. Nech je teda On sám naším Vodcom!