Slovak Czech English German Polish

Piatok, 25. januára 2002

Tí, čo ho uzrú, budú žiariť, ich tváre sa nezapýria. Dedictvo evanjelia. Pán Boh dáva izraelskému národu prekrásne dedičstvo: svoje prikázania a ustanovenia. Hodnotu tohto dedičstva, či dôležitosť týchto ustanovení zdôraznil tým, že každý otec mal o nich rozprávať. Tak ich mal odovzdávať svojim deťom a ďalším potomkom. Iba otec, ktorý má všetky Božie ustanovenia zapísané vo svojom srdci, môže viesť statočný boj o to, aby jeho deti získali toto dedičstvo. - Aj my sme dostali dedičstvo evanjelia cez Božie milosrdenstvo. Na nás je, aby sme ho odovzdali svojim deťom. Ak evanjeliom žijeme, je pre nás tým najväčším bohatstvom, potom ho môžeme, ba musíme vštepiť do sŕdc našich detí. Oni budú jeho nositeľmi a odovzdávateľmi pre ďalšie pokolenia.