Slovak Czech English German Polish

Sobota, 26. januára 2002

Vy sa však budete volať kňazmi Hospodinovými, vás pomenujú služobníkmi nášho Boha. Božie ustanovenia. “Zákony sú na to, aby sa obchádzali!” Takto sa veľakrát charakterizuje náš právny systém. A že je to skutočne tak, sami mnohokrát zažívame v praxi. Dokonca i našim deťom vieme ťažko vysvetliť, aký význam majú vlastne zákony a zaužívané predpisy. - Izraelský národ dostal ustanovenia a právne predpisy od Pána Boha. Boli dôkazom Božej zvrchovanosti, s ktorou vyviedol Izrael z Egypta a s akou ho doviedol do zasľúbenej krajiny. Toto mali hovoriť a odovzdávať svojim deťom. Dodržiavanie týchto ustanovení bolo požehnaním pre celý národ. - Pán Ježiš Kristus nás oslobodil spod moci hriechu a urobil nás kráľovstvom, kňazmi svojho nebeského Otca. Dal nám svoje slovo, ako pravidlo nášho života. Život podľa neho je dôkazom Božieho zvrchovaného pôsobenia v našom živote. Pôsobenia evanjelia - zvesti o Božej láske a milosrdenstve. Nezabudnime o tejto láske rozprávať svojim deťom, aby aj oni mohli na sebe prežiť moc Božieho zľutovania.