Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 31. januára 2002

Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Božie požiadavky. Božie konanie, Boží postoj k nám sa nemení. Aj po nevere Izraela, aj po tom, ako sa od Neho odvrátili a zhotovili si zlaté teľa, Hospodin sa od nich neodvrátil. Dáva im nové tabule, na ktorých je napísané to isté Desatoro. Ak by sme to mali zhrnúť do jednej vety, tak by sme povedali: nový začiatok, avšak tie isté, nemenné požiadavky. Áno, Boh zo svojich požiadaviek nezľavuje. Aj naďalej vyžaduje, aby si Jeho vyvolený ľud nezhotovil modly a nemal iných bohov okrem neho. Aj naďalej nielen chce, ale aj túži, aby ho jeho vyvolený ľud miloval a bál sa ho ako pravého Boha. Aj naďalej trvá na tom, aby sa táto láska k Bohu prejavovala a rozmieňala na drobné, na skutky lásky a milosrdenstva voči našim bratom a sestrám, najmä tým, čo to najviac potrebujú - ako siroty a vdovy. Boh nám ponúka nový začiatok, ponúka nám čistý, nepopísaný list papiera, aby sme sa znovu pokúsili písať riadky nášho života. - Požiadavky, ako a čo máme písať, sa ale nemenia. Ostávajú také isté, tak ako realita večnej radosti, ktorú nám zasľúbil.