Slovak Czech English German Polish

Február

Piatok, 01. februára 2002

Vzdajte česť Hospodinu, svojmu Bohu, prv než sa zotmie!

Čítať ďalej: Piatok, 01. februára 2002

Sobota, 02. februára 2002

Najete sa chleba do sýtosti a bezpečne budete bývať vo svojej krajine.

Čítať ďalej: Sobota, 02. februára 2002

Nedeľa, 03. februára 2002

ech sú tvoje oči upreté v noci i vo dne na tento dom, na toto miesto, o ktorom si povedal: Tu bude moje meno.

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. februára 2002

Pondelok, 04. februára 2002

Hospodine, urovnaj svoju cestu predo mnou!

Čítať ďalej: Pondelok, 04. februára 2002

Utorok, 05. februára 2002

Tvoja je, Hospodine, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i velebnosť, veď tvoje je všetko na nebi i na zemi.

Čítať ďalej: Utorok, 05. februára 2002

Streda, 06. februára 2002

Či vystihneš Božiu podstatu a vystihneš dokonalosť Všemohúceho?

Čítať ďalej: Streda, 06. februára 2002

Štvrtok, 07. februára 2002

Pohliadni z nebies a uviď zo svojho svätého a slávneho príbytku! Kde je tvoja horlivosť a moc?

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. februára 2002

Piatok, 08. februára 2002

Boh je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu.

Čítať ďalej: Piatok, 08. februára 2002

Sobota, 09. februára 2002

Nespoliehajte sa na takéto klamné slová: Chrám Hospodinov je toto! Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy…

Čítať ďalej: Sobota, 09. februára 2002

Nedeľa, 10. februára 2002

Vy ste zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré.

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. februára 2002