Slovak Czech English German Polish

Február

Piatok, 01. februára 2002

Vzdajte česť Hospodinu, svojmu Bohu, prv než sa zotmie!

Register to read more...

Sobota, 02. februára 2002

Najete sa chleba do sýtosti a bezpečne budete bývať vo svojej krajine.

Register to read more...

Nedeľa, 03. februára 2002

ech sú tvoje oči upreté v noci i vo dne na tento dom, na toto miesto, o ktorom si povedal: Tu bude moje meno.

Register to read more...

Pondelok, 04. februára 2002

Hospodine, urovnaj svoju cestu predo mnou!

Register to read more...

Utorok, 05. februára 2002

Tvoja je, Hospodine, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i velebnosť, veď tvoje je všetko na nebi i na zemi.

Register to read more...

Streda, 06. februára 2002

Či vystihneš Božiu podstatu a vystihneš dokonalosť Všemohúceho?

Register to read more...

Štvrtok, 07. februára 2002

Pohliadni z nebies a uviď zo svojho svätého a slávneho príbytku! Kde je tvoja horlivosť a moc?

Register to read more...

Piatok, 08. februára 2002

Boh je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu.

Register to read more...

Sobota, 09. februára 2002

Nespoliehajte sa na takéto klamné slová: Chrám Hospodinov je toto! Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy…

Register to read more...

Nedeľa, 10. februára 2002

Vy ste zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré.

Register to read more...

KALENDÁR