Slovak Czech English German Polish

Sobota, 02. februára 2002

Najete sa chleba do sýtosti a bezpečne budete bývať vo svojej krajine. Núdza. Trpeli ste už niekedy nejakú núdzu? Ak áno, tak ste možno požiadali aj o pomoc, a keď sa vám jej nezištne dostalo, boli ste za ňu určite vďačný, nech už bola v akejkoľvek podobe. V izraelskom národe existovala prax odpúšťania dlžôb po siedmych rokoch, ktorá nemala obchodný ale skôr charitatívny ráz. Ak človek trpel núdzu, pôžička sa mu neposkytla za účelom, aby požičiavajúci na tom zbohatol, ale bola to skôr pomoc na prekonanie určitého obdobia chudoby. Tým chcel Pán Boh pripomenúť izraelskému národu, že žije z Božej štedrosti a práve preto má byť štedrí voči potrebám svojich blížnych. Ak vôkol seba vidíme núdzu, je to pre nás výzva k pomoci. Netreba k tomu veľa, stačí mať otvorené srdce a ochotné ruky.