Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 03. februára 2002

ech sú tvoje oči upreté v noci i vo dne na tento dom, na toto miesto, o ktorom si povedal: Tu bude moje meno. Otvorené srdce. Pre koho máš ty otvorené srdce? V dnešnej dobe ľudia majú otvorené srdce pre všeličo. Od reklamy v televízii, ktorá im vnucuje nejaký super výrobok, cez rôzne filozofie, ktoré sa majú stať životným štýlom človeka, až po výrečného politika, ktorého politikou sú len reči. Toto všetko vniká do nášho srdca. Toto všetko častokrát rozhoduje za nás. Toto všetko a veľa iných vecí, ktoré sa udomácnia v našom vnútri, v našom srdci, nám niekedy už ani nedovolia “sedliacky” rozmýšľať. Oni (reklama, filozofia, politik,....) za nás rozmýšľajú. My sme neraz len slepí konzumenti, ktorých ani nezaujíma, čo práve mali na “obed”. A tak vyzerá aj náš život. Zmätok, ktorý sme si vpustili do nášho srdca, produkuje zmätok v našom živote. Čo s tým? Dnešná nedeľa nám hovorí o dare Božieho slova. Dovoľme Duchu Božiemu, aby skrze toto slovo k nám hovoril. Ak tak urobíme, Pán otvorí aj nám srdce ako Lýdii, ktorá počula Božie slovo- evanjelium Ježiša Krista, prijala ho do svojho srdca, nechala sa pokrstiť a zmätok svojho života zamenila za jasný cieľ. Evanjelium má skutočne takúto moc, ak mu otvoríme svoje srdce.