Slovak Czech English German Polish

Utorok, 05. februára 2002

Tvoja je, Hospodine, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i velebnosť, veď tvoje je všetko na nebi i na zemi. Proti dnešným modlám. Ľudia boli odjakživa fascinovaní zázrakmi a asi tiež odjakživa poverčiví. Sila prírody a najmä jej nejasné zákonitosti boli zbožstvované. Ľudia si ich udobrovali rôznymi rituálmi. Izraelci vstúpili do zeme, ktorá bola plná bohoslužby prírode a jej zbožstveným javom. Hviezdy mali božský vplyv na život človeka, bohovia úrody mali v rukách plnosť klasov, veštci vedeli hádať budúcnosť. Hospodin varuje ľud pred splynutím s týmito praktikami. Učí svoj ľud rozoznávať pravé, od nepravého proroctva. Boží hlas netreba hľadať výlučne vo fascinujúcich prejavoch a zázrakoch. On prichádza aj v “obyčajnom” slove. Slovo bude prichádzať “z tvojho prostredia”, “z pomedzi tvojich bratov” (v.15). Aj Slovo Božie, ktoré sa stalo telom, sám Boží Syn prišiel v normálnom ľudskom tele. Nebol nijako výnimočný svojim vzhľadom, alebo nebol nejakým divným stvorením. Tiež bol takým “spomedzi svojich bratov”, bol jedným z nás. Vzal na seba ľudské telo. Prišiel k nám v Slove. Nepotrebujeme sa oňho pohansky uchádzať. Nepotrebujeme čarovať a hovoriť zaklínadlá. Nepotrebujeme hľadieť do hviezd, aby sme poznali svoju budúcnosť, alebo vytipovali svojho ideálneho životného partnera. - S hrôzou zisťujem, že obľúbené rodinné časopisy na voľné chvíle, (ako Život a Rodina atď.) sú plné horoskopov, divných veštcov v dnešnom vydaní. Je to pohanstvo v modernejšom kabáte. Boh nám to zakazuje, lebo ak sa im poddávame a nechávame viesť, tak vlastne nehľadáme Boha tam, kde a, ako k nám On hovorí, ale zbožstvujeme prírodné sily. Pamätajme na prvé Božie prikázanie. Buďme svetlom pre ľudí okolo nás, tak ako to bola úloha Izraelcov pre pohanské národy, medzi ktorými žili.