Slovak Czech English German Polish

Streda, 06. februára 2002

Či vystihneš Božiu podstatu a vystihneš dokonalosť Všemohúceho? Buďme ľudskí. Jedna z veľkých vzácností Božieho Slova je to, že hovorí aj do ľudskej každodennosti. Venuje sa veciam, ktoré nás bežne obklopujú. V tom máme možnosť vidieť Boží záujem o každú minútku nášho života. - Ľudskosť. Koľko prehreškov voči nej zažívame v našej spoločnosti? Zdieranie, úžerníctvo, utláčanie ľudí, psychické vydieranie a deptanie, nevyplácanie mzdy, prekrúcanie práva, nepriateľstvo voči cudzincom a tiež sebectvo. Nato všetko upozorňuje Božie Slovo. Naberme odvahu - byť iní ako tento svet. Nezúčastňujme sa na týraní ľudí okolo nás. Najnovšie štatistiky o psychickom stave obyvateľstva na Slovensku hovoria o tom, že 250 tisíc ľudí ročne sa lieči na psychiatrii a milión ľudí ročne ide na psychiatrické vyšetrenie. Pri počte obyvateľov Slovenska je to veľmi vysoké číslo. Svedčí to o veľkom a nezdravom tlaku na ľudí, na našich blížnych a možno aj na nás samých. Avšak, počet ľudí, ktorí sa u nás hlásia ku kresťanstvu je vyšší ako tie uvedené čísla. To je pre nás veľká šanca. Môžeme premôcť tento tlak, ak si každý kresťan vezme za svoje zákony ľudskosti, tak ako sú podané v texte. Takto je veľká šanca, že počty deprimovaných budú klesať. Každý z nás môže láskou a ľudskosťou ovplyvniť aspoň jedného človeka. Každodenne môžeme niekomu pomôcť svojou ľudskosťou. Motivujme sa tým, že kto nevie byť ľudský, nemôže byť ani Boží. - V texte sa opakuje výzva: “Pamätaj, že si bol otrokom v Egyptskej krajine, preto Ti prikazujem, aby si toto činil.” My sme neboli nikdy otrokmi v takom zmysle, ako Izraelci v Egypte. Neznamená to, že sa nás táto výzva netýka. Ak máme viac a znamenáme v tejto spoločnosti viac, ako náš blížny, tak je to dielo Božie. On nás obdaril talentom, zdravím, šikovnosťou a postavil nás tam, kde sme. Nie je to naša zásluha. Tak ako nebola zásluha Izraelcov, že boli zachránení z otroctva. Pamätajme na to a rozlievajme svoju ľudskosť na druhých, ktorí sú nám v našej pozícii zverení. Vyššie alebo lepšie postavenie majú byť u kresťana vždy výzvou k službe a ľudskosti.