Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 11. februára 2002

Priveď nás opäť k sebe a my sa vrátime! Obnov naše dni, ako boli za starodávna. Boh ma miluje a vie o mojich problémoch. Takmer všetkým nám je známy príbeh vzkriesenia Lazara. Lazar bol nemocný a jeho sestry vedeli, kde môžu nájsť pomoc - u Pána Ježiša. Ich odkaz poslaný Ježišovi bol veľmi jednoduchý, no plný dôvery, že bude vypočutý: “Pane, ajhľa, ten, ktorého miluješ, je nemocný.” Čakali by sme (rovnako ako učeníci), že ak bol Lazar Pánom milovaný, Pán bude okamžite konať. Učeníkov muselo Jeho správanie veľmi prekvapiť. Ježiš zostal dva dni “nečinný”, akoby tá správa nebola vôbec podstatná. On však veľmi dobre vedel o stave Lazara, aj o tom, čo sa práve dialo v Betánii. On dokonale vie o mojich problémoch a starostiach. On aj mňa dokonale miluje - aj ja sa v tomto podobám Lazarovi - som Kristom milovaný. On sa však ani pri mne neponáhľa, má svoj čas pre mňa. Pán Ježiš túži po tom, aby aj môj problém bol v konečnom dôsledku na slávu Božiu. Aj cez môj problém môže byť oslávený On. Viem trpezlivo čakať na Jeho konanie?