Slovak Czech English German Polish

Streda, 13. februára 2002

Žehná tých, čo ctia Hospodina, malých i veľkých. Keby, keby, keby... “Pane, keby...” - ako často zvykneme používať slovo “KEBY”? Je len vyjadrením toho, že nevieme prijať danú situáciu a stále snívame o podmienkach, ktoré sú nereálne. To naše “KEBY” nechce súhlasiť s Božím rozhodnutím, s Jeho riadením celého sveta, i nášho života. To naše “KEBY” je iba smutnou spomienkou na to, čo kedysi bolo. - Marta síce verila vo vzkriesenie v posledný deň, vyznávala, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, ale nechápala do dôsledkov, čo to znamená. Nepochopila, že v Kristu záchranu nielen očakávame (budúce vzkriesenie a večný život), ale v Kristu už je prítomná záchrana pre nás. Preto jej Ježiš nedal iba nádej vzkriesenia, ale uistenie: Ja som...(to, čo práve teraz potrebuješ). Marta nikdy nevidela a nepočula o Ježišovej moci kriesiť mŕtvych, vedela iba o uzdraveniach (preto to smutné “KEBY”). - Možno si nikdy nevidel, nepočul o tom, že by Boh zvláštne zasiahol a vyriešil problém, s ktorým práve zápasíš. Pre Neho nie je neskoro. V Kristovi je už dnes tvoja záchrana.