Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 14. februára 2002

Hospodin, Boh, je slnkom a štítom. Plače Ježiš Kristus aj nado mnou? Skoro vždy si predstavujeme Ježiša Krista ako silnú osobnosť, veď aj keď bol na zemi, bol Božím Synom. Veľmi často zabúdame, že Ježiš bol aj naplno človekom - cítil aj fyzickú či duševnú bolesť, vedel, čo je to únava, zármutok, sklamanie. Vedel i čo je radosť, pohoda, atď. V liste Hebrejom (4,15) čítame, že On cítil s našimi slabosťami; vo všetkom nám bol podobný, okrem hriechu. On bol dokonalým príkladom toho, k čomu nás napomína apoštol Pavel: “Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi!”(Rimanom 12,15). On zaplakal pri Lazarovom hrobe. Zaplakal preto, lebo súcitil s tými, čo boli zarmútení. Ale zaplakal určite aj preto, že cítil neveru, odmietnutie, dokonca posmech. Z evanjelií vieme, že viackrát zaplakal nad mestami, ktoré Ho neprijali, nad ľuďmi, ktorí napriek Jeho divom Ho odmietali. - Nezaplakal by Ježiš Kristus dnes nado mnou, pretože Mu nedôverujem? Neplače nado mnou, že do mňa investoval toľko svoje lásky a ja som nevďačný a neposlušný?