Slovak Czech English German Polish

Piatok, 15. februára 2002

Nekrivdite si navzájom; ale bojte sa svojho Boha. Poslúchnime Pánov hlas. Naše životné príbehy a situácie sa často podobajú Lazarovmu hrobu - sme zavalení a akoby mŕtvi pod problémami a starosťami. Ako veľký kameň, ktorý sa nám zdá nemožné a nezmyselné odvaliť, je napr. priznanie sa niekomu s hriechom; zmierenie s blížnym, či láskavý postoj voči tomu, kto ma nenávidí. Aj my cítime, že ak niečo odkryjeme (svoje vnútro, problém vzťahu s niekým), bude to “zapáchať”. Naše myšlienky však nie sú Božími myšlienkami (Izaiáš 55,8). Aj pre nás môže byť Božia vôľa “odvaliť kameň”, odkryť to, čo sa nám zdá byť stratené a vôbec nepríjemné. Pán Ježiš nás volá k poslušnosti - ak budeš veriť (a poslúchneš), uvidíš slávu Božiu. Budeš svedkom Božích zázrakov. - Náš Pán nielen vzkriesil Lazara po štyroch dňoch, On uzdravuje zranené srdcia, On prináša odpustenie a zmierenie do našich vzťahov, On z “trosky” dokáže stvoriť nového človeka. Sme Mu ochotní dôverovať?