Slovak Czech English German Polish

Sobota, 16. februára 2002

Ani keď zostarnem a zošediviem, neopúšťaj ma, Bože, kým neoboznámim s tvojím mocným ramenom všetky budúce pokolenia. Zarytá tvrdosť napriek dôkazom. Podľa evanjelia Jána bolo vzkriesenie Lazara “poslednou kvapkou” pre vodcov židovského národa, aby sa zbavili Ježiša. To, že Lazar bol vzkriesený až na štvrtý deň, bolo veľmi dôležité. Podľa rabínskeho judaizmu do troch dní po smrti bola možnosť vzkriesenia. To, že Ježiš čakal štyri dni, bolo dôkazom, že Lazar bol skutočne mŕtvy. Preto jeho vzkriesenie vyvolalo taký rozruch. Bol to ďalší veľký a nepopierateľný dôkaz, že Ježiš je Mesiáš. Napriek toľkým jasným dôkazom však židovská rada rozhodla o Jeho smrti. - Podobne kráľ Bélšaccar, napriek tomu, že videl Božie zásahy v živote svojho otca Nebúkadnecara (Daniel 5,22-23), nebál sa Boha. Bélšaccara stihol Boží trest. Židovskú radu a celý národ stihol tiež Boží hnev a trest. Ako je to so mnou? Nie som aj ja “hluchý” napriek mnohým Božím volaniam? Prijímam Jeho zásahy do môjho života?