Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 17. februára 2002

Pretože... zastúpil priestupníkov. Vytrvajme v boji proti pokušeniam. Dnešná nedeľa nám pripomína zápas Pána Ježiša s pokušeniami. V pokušeniach sa Jeho život ničím nelíšil od nás, možno povedať, že omnoho viac a silnejšie na Neho útočili. Boží nepriateľ - diabol vždy využíva naše žiadosti (ako u Ježiša hlad, túžbu po sláve, po moci, túžbu mať viac...), len aby sme prestúpili Božie princípy. Používa veľmi lákavé, rafinované spôsoby, aby sme nezistili, že ide o pascu. - Apoštol Jakub nám chce zdôrazniť, že pokušenia, ktorým čelíme, nepochádzajú od Boha. Sám Pán Ježiš povedal, že “zvody (pokušenia) síce musia prísť”(Matúš 18,7). Boh sa vôbec nemení, zostáva rovnaký vo svojom postoji k nám, vo svojej láske. On ako dobrý Otec nám dáva iba to, čo je pre nás dobré. Aj v pokúšaní je s nami, drží nás a túži, aby sme sa rozhodli podľa Jeho slova, Jeho vôle. On túži, aby sme vytrvali, vydržali aj ťažké situácie a dokázali Jemu vernosť. Pre každého, kto vytrvá, má odmenu.