Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 18. februára 2002

Hospodine,... buď naším ramenom ráno čo ráno, našou spásou v čase súženia. Odvaha kráčať proti prúdu. Nie je vždy jednoduché kráčať proti prúdu. Niekedy nám hrozí nenávisť, výsmech, nepochopenie… Kráčať proti prúdu môžeme len vtedy, ak na to máme dostatok síl a odvahy. Skutočnú silu i odvahu môžeme získať iba z poznania a z viery v absolútnu Pravdu - Trojjediného Boha. - Pán Ježiš je pre nás tým najvzácnejším príkladom odvahy. Ľudia sa mohli právom domnievať, že nepríde na slávnosti Veľkej noci. Veď proti Nemu stáli najmocnejší židovského národa - veľkňazi, farizeji a zákoníci. Láska k Pravde, absolútna poslušnosť svojmu Otcovi však boli pre Pána Ježiša dôležitejšie ako vlastný život. Ani istá krutá smrť Ho neodradila. - Ako kresťania sa ani my nemáme báť kráčať proti prúdu. Inak sa môže stať, že sa prispôsobíme protibiblickému mysleniu. Je to o to nebezpečnejšie, že protibiblické názory sú často skryté pod zdanlivo krásnymi humánnymi tézami. Nebojme sa znášať dôsledky za to, keď robíme správnu vec. Horšie je znášať dôsledky, keď správnu vec nerobíme.