Slovak Czech English German Polish

Utorok, 19. februára 2002

Bileám odpovedal: Keby mi dal Bálák dokonca svoj dom plný zlata a striebra, ani tak nemôžem prestúpiť pokyn Hospodina. Najvzácnejší dar. Na jednej strane Mária, na strane druhej Judáš. Na jednej strane štedrosť a láska k Ježišovi, na strane druhej lakomstvo a láska k sebe samému. Spoznávame sa? Každý z nás vo svojom vnútri bojuje. Raz víťazí láska k Bohu, inokedy víťazí sebaláska. Raz chceme Bohu všetko obetovať, druhýkrát si všetko chceme nechať iba pre seba. Jednoducho, niekedy sa správame ako Mária, inokedy ako Judáš. - Keby sme si mohli vybrať, určite by každý z nás chcel byť ako Mária. Dala Pánovi Ježišovi to najvzácnejšie, čo mala. Jej správanie bolo prejavom veľkej lásky k Nemu. Aj so svojou sestrou Martou boli vďačné, že ich Pán Ježiš obdaroval. Veď vrátil ich bratovi Lazarovi život. - Pán Ježiš dokázal dávať, sám sa stal tým najvzácnejším darom pre nás. Celý Jeho život bol manifestom lásky - lásky k Bohu a lásky k ľuďom. Ak v človeku vládne On, je tam oslobodenie od sebalásky. On sa obetoval pre nás. Čo sme ochotní obetovať my pre Neho?