Slovak Czech English German Polish

Sobota, 23. februára 2002

Aký dobrý je Boh k Izraelovi, k tým, čo sú čistého srdca! Z tmy na svetlo. Všetci sme už nie raz zažili nečakané chvíle v úplnej tme. V tme sme neistí, nevieme, kadiaľ môžeme kráčať. Niekedy nám aj život pripadá ako tma. Tiene starostí, bolestí a sklamaní nám zabraňujú vidieť svetlo. A pritom Svetlo k nám prichádza každý deň a presvetľuje aj tie najsmutnejšie a najbolestnejšie zákutia nášho srdca. Pán Ježiš je to najjasnejšie Svetlo sveta. Keď nasledujeme toto Svetlo, nemusíme mať strach z tmy. On je s nami v dobrých aj zlých chvíľach. - Ak máme strach z tmy hriechu, ak si myslíme, že nám už nikto nemôže pomôcť, sme na omyle. Ježiš Kristus je ten, ktorý nám podáva ruku. S Ním môžeme kráčať životom. Pán Ježiš hovorí: “Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.” Veríš tomu?