Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 24. februára 2002

Choď teda, pozri, ako sa majú tvoji bratia. Krok do neznáma. Spomenieme si, kto naposledy sklamal našu dôveru? Ako sme sa vtedy cítili? - Odpovede na tieto otázky bývajú väčšinou bolestné. Keď niekto sklame našu dôveru, máme tendenciu neveriť už nikomu a ničomu. Uzatvárame sa do seba. Vyžaduje to veľa síl a času, aby sme znovu začali ľuďom dôverovať. - Je však Niekto, kto nikdy nesklame našu dôveru. Ten Niekto je Boh. Vždy si stojí za každým slovom, vždy splní, čo zasľúbil. Abrahám mal možnosť zažiť túto pravdu vo vlastnom živote. Urobil veľký krok vpred - uveril Božiemu sľubu. Pritom vôbec nevedel, kam ho Boh privedie. Bol to krok do neznáma. Avšak tento krok do neznáma robil s istotou, že Boh je s Ním. - Veríme aj my tomu, že je Boh s nami? Uvedomujeme si vo chvíľach neistoty, že On je našou jedinou istotou? Nebojme sa urobiť krok do neznáma, Jeho ruka nás povedie.