Slovak Czech English German Polish

Streda, 27. februára 2002

Biedni a chudobní hľadajú vodu, ale jej niet, ich jazyk smädom schne. Ja, Hospodin, ich vypočujem. Pokorný služobník. V doterajšej časti evanjelia zaznamenáva Ján reči Pána Ježiša Krista na verejnosti. V 13.-17. kapitole sú reči adresované najmä učeníkom. Najprv je správa o umývaní nôh. Túto prácu si konal každý sám, prípadne ju konali sluhovia. Pri Poslednej večeri Pána Ježiša Krista mohol to urobiť ktokoľvek z učeníkov. K tejto práci však nik neprejavil ochotu… Napokon to urobil Pán a Majster. Predstavil sa ako pokorný Služobník. - Učeníci boli veľmi zaskočení. Mlčali. Učeník Šimon Peter nahlas protestoval. Uvažoval: Ak je Ježiš Mesiášom, nemá konať prácu sluhu. Pán Ježiš mu pripomenul svoju službu ako podmienku spásy. Peter prosil o túto službu zvrchovanej Lásky. Myslel viac na službu telesnú. Keď však Ježiš poumýval učeníkom nohy, predznamenal tak celé dielo spásy. Obeťou na golgotskom kríži očistil nielen naše nohy, ale umyl nás od všetkých hriechov, vyslobodil nás od smrti večnej a moci diabolskej.