Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 28. februára 2002

Ty, Bože náš, predsa si nás netrestal podľa našich vín. Dal som vám príklad. Jedno staré výstižné príslovie hovorí: “Slová učia, príklady priťahujú.” Pán Ježiš Kristus posiela učeníkov do misijnej práce. Budú v Jeho mene vyučovať mnohých ľudí. Ale ich vyučovanie má sprevádzať službu lásky. Príklad osobného života. O ochotnej službe blížnym nám hovorí Pán aj v správe o poslednom súde (pozri Matúš 25,31-46). Takú službu prijíma ako službu Jemu samému… - Mladá veriaca lekárka z Európy bola na praxi v jednej africkej krajine. Živo si spomína na deň, keď čakalo na ošetrenie mnoho pacientov. Na konci zástupu trpezlivo čakal malomocný muž s hroznými ranami po celom tele. Lekárka sa veľmi bála, že ho nedokáže ošetriť. Neznesie pohľad na jeho rany… Preto sa tíško modlila: “Pane, tohoto muža mi prosím neposielaj!” Malomocný so svojím sprievodcom trpezlivo čakal ďalej. Rad chorých sa pomaly skracoval. Lekárka sa znovu modlila. Teraz však iným spôsobom: “Pane, ak mám ošetriť aj tohoto chorého, Ty mi daj silu a svoju veľkú lásku k blížnym!” Potom dojatá počúvala prosbu sprievodcu: “Prišli sme, aby sme prišli…” Týmto neobyčajným spôsobom vyslovil túžbu chorého po pomoci, ale aj spoločnú dôveru.