Slovak Czech English German Polish

Marec

Piatok, 01. marca 2002

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a biedny.

Čítať ďalej: Piatok, 01. marca 2002

Sobota, 02. marca 2002

Hovoríte: Daromné je slúžiť Bohu! Takto sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. Hospodin to pozoroval a počul.

Čítať ďalej: Sobota, 02. marca 2002

Nedeľa, 03. marca 2002

Či mi je Efrajim nie drahým synom alebo rozkošným dieťaťom? Veď kedykoľvek hovorím proti nemu, ešte vždy sa naň rozpomínam. Preto moje vnútro planie preň, musím sa nad ním zmilovať - znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. marca 2002

Pondelok, 04. marca 2002

Zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od sĺz, lebo tvoja námaha má odmenu, - znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Pondelok, 04. marca 2002

Utorok, 05. marca 2002

Zaradujem sa nad svojím ľudom, a nebude už v ňom počuť hlas plaču ani volanie o pomoc.

Čítať ďalej: Utorok, 05. marca 2002

Streda, 06. marca 2002

Tvoje slnko už nezapadne a tvoj mesiac nebude ubúdať, lebo Hospodin bude tvojím večným svetlom.

Čítať ďalej: Streda, 06. marca 2002

Štvrtok, 07. marca 2002

Bol si mi blízko v deň, keď som ťa vzýval, a povedal si: Neboj sa!

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. marca 2002

Piatok, 08. marca 2002

Skryl sa človek (Adam) a jeho žena pred Hospodinom Bohom.

Čítať ďalej: Piatok, 08. marca 2002

Sobota, 09. marca 2002

Aké je dobré, aké milé, keď sú bratia pospolu! Lebo tam udeľuje Hospodin požehnanie a život naveky.

Čítať ďalej: Sobota, 09. marca 2002

Nedeľa, 10. marca 2002

Ak budeš neprávosti uchovávať v pamäti, Hospodine, Pane, kto obstojí?

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. marca 2002