Slovak Czech English German Polish

Piatok, 01. marca 2002

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a biedny. Hriech pretvárky. Pánove slová pri poslednej večeri: “Jeden z vás ma zradí” - boli pre učeníkov ako blesk z jasného neba. Prekvapili ich, zarmútili, vyvolali neistotu i zvedavosť: “Pane, kto je to?” Ježiš sa zachoval aj v tejto chvíli suverénne. Miluje svojich učeníkov. Všetkých. Aj Judáša! Judáš je pri tejto udalosti temnou postavou… Pán len nepriamo naznačuje, kto je zradcom. - Ak hostiteľ podal pri spoločnom jedle hosťovi chlieb, vyznačil ho priazňou a láskou. Aj Judášovi dokázal Majster svoju lásku. Chcel ho napomenúť: Uvedom si, čo mieniš urobiť! - Judáš prijal kúsok chleba namočený do omáčky. Súčasne sa rozhodol, že svoj plán uskutoční… Ján poznamenáva: “Satan vstúpil do neho!” - Ak niekto odmieta prijať vo viere Krista, vstupuje do jeho života satan. Ovládne ho svojou mocou. - Judáš sa tváril ako priateľ. Bol však falošný. Preto mu Pán povedal: “Čo robíš, rob rýchlo!” ak sa nechceš spamätať, nenútim ťa… Je hrozné, keď sme zatvrdilí a Pán Boh nás ponechá v zajatí našich hriešnych túžob!