Slovak Czech English German Polish

Sobota, 02. marca 2002

Hovoríte: Daromné je slúžiť Bohu! Takto sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. Hospodin to pozoroval a počul. Nové prikázanie. Judáš odišiel dokonať zradu. Pán je v kruhu svojich verných. Myslí na svoje utrpenie, ktoré sa blíži. Myslí na svojich učeníkov, ktorých čoskoro telesne opustí. Vie aj o oslávení, ktoré Ho po utrpení a smrti čaká. Je v trvalom spoločenstve s nebeským Otcom. Preto môže o budúcom oslávení hovoriť už v prítomnom čase: “Teraz je oslávený Syn človeka a Boh je oslávený v Ňom.” - Učeníkov oslovuje nežne a dôverne “Dietky…” Miluje ich obetavou láskou. Aj nás. Obetoval za nás svoj svätý život, aby sme my, Jeho ovečky, “mali život, a to v hojnej miere” (Ján 10,10). Ježiš, stelesnená Božia Láska, dáva apoštolom a celej cirkvi nové prikázanie lásky. Nové, lebo platí v období novej zmluvy. V čase starej zmluvy platil príkaz lásky k Bohu celou bytosťou a lásky k blížnemu ako k sebe samému. Teraz platí príkaz väčšej lásky k blížnemu ako k sebe. Pán dáva osobný príklad: “Aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval.” Táto láska Kristova bola najkrajším znakom života prvých kresťanov. Cirkevný otec Tertuliánus uviedol svedectvo neprajníkov o kresťanoch: “Hľa, ako sa milujú!” - Usilujeme sa zachovávať nové prikázanie svojho Pána v živote aj my?