Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 04. marca 2002

Zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od sĺz, lebo tvoja námaha má odmenu, - znie výrok Hospodinov. Otrasené sebavedomie. Hovorí sa, že všetko má svoj čas. Toto poznanie nie je nové. Poznal ho už biblický Kazateľ, ktorý napísal: “Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu.” Vedel to aj Ježiš Kristus, ktorý Petrovi - “vedúcemu učeníkovi” - povedal: “Kam ja idem, tam teraz nemôžeš ísť so mnou, ale neskôr pôjdeš za mnou!” Ale napriek tomuto poznaniu častokrát preceňujeme svoje sily a schopnosti. Myslíme si, že všetko dokážeme, že všetko zvládneme. Sme presvedčení, že vo všetkom obstojíme. Myslel si to aj Peter. A mal k tomu aj dobré dôvody - tri roky nasledoval Ježiša Krista - učil sa od Neho, počúval, čo hovorí, videl, čo robí. Myslel si, že je na všetko pripravený. Sám o sebe bol presvedčený, že je schopný položiť za svojho Majstra Ježiša Krista aj život. Nebol. V rozhodujúcej chvíli zlyhal. Keď mu šlo o krk, tváril sa, že Ježiša nepozná. Chcel byť z vlastných síl dokonalý - a zlyhal. Ale neskôr to dokázal - necúvol a nezaprel Ježiša Krista ani vtedy, keď mu šlo o krk a za Ježiša Krista napokon položil aj svoj život. Nedokázal to z vlastných síl, ale z moci Ducha Svätého. Peter - to je náš obraz. Každý, kto sa spolieha na svoje sily a schopnosti, napokon zlyháva. Kto sa však spolieha na Hospodina - ten obstojí v každej chvíli svojho života.