Slovak Czech English German Polish

Utorok, 05. marca 2002

Zaradujem sa nad svojím ľudom, a nebude už v ňom počuť hlas plaču ani volanie o pomoc. Strach. Človek má strach z neznáma. Bojíme sa toho, čo nepoznáme. Prežívame strach, keď máme nastúpiť na nové neznáme miesto, keď máme stretnúť úplne cudzieho človeka. Bojíme sa, keď nevieme, ako ľudia zareagujú na to, čo sme urobili alebo povedali. Bojíme sa smrti, lebo aj tá je pre nás veľkou neznámou. Strach sprevádza ľudstvo od jeho počiatkov - presnejšie povedané odvtedy, keď človek prvýkrát zhrešil. Keď Adam a Eva neposlúchali Boží príkaz, skryli sa, pretože sa začali báť. Strach je dôsledok hriechu. Existuje však spôsob, ako sa zbaviť strachu. Je treba zbaviť sa hriechu - potom strach zmizne z našich životov. A ako sa zbaviť hriechu? K tomu vedie jediná cesta - a tou je Ježiš Kristus. On povedal: “Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.” Až keď náš strach nahradíme vierou v Ježiša Krista, nájdeme pokoj. Len viera v Božiu milosť a lásku nás môže uzdraviť.