Slovak Czech English German Polish

Streda, 06. marca 2002

Tvoje slnko už nezapadne a tvoj mesiac nebude ubúdať, lebo Hospodin bude tvojím večným svetlom. Nepochopená láska. Rabín sa opýtal svojich žiakov, kedy začína deň. Jeden povedal: “Keď v diaľke vidíme zviera a poznáme, či je to krava alebo kôň.” “Nie,” povedal rabín. “Keď v diaľke vidíme strom a poznáme, či je to mandľovník alebo figovník.” “Zase zle,” povedal rabín. “Ako teda?” opýtali sa žiaci. Rabín odpovedal: “Keď vidíme v diaľke prichádzať človeka a spoznáme v ňom svojho blížneho. Keď sa nám toto nepodarí, je stále noc, aj keby na nebi svietilo slnko.” Učeníci chodili s Ježišom už dlhú dobu a predsa ho nespoznali, nepochopili, o koho ide. Kresťanstvo trvá na svete už takmer dvetisíc rokov a zdá sa, ešte stále sme riadne nepochopili, o čo tu ide. A pritom je to celkom jednoduché. Ide o Božiu lásku, ktorú môžeme spoznať v Ježišovi Kristovi. Ide o to, že Hospodin nám ponúka milosť a odpustenie, lebo krv Ježiša Krista nás očisťuje od každého hriechu.