Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 07. marca 2002

Bol si mi blízko v deň, keď som ťa vzýval, a povedal si: Neboj sa! Kristus medzi nami. Svet nevidí Ježiša Krista. Nechce ho vidieť. Nie je zaujímavý. Nie je moderný. Nie je to žiadny hrdina. A ako je to s nami? Vidíme Ježiša Krista? Nie je to aj pre nás už len akási rozprávka? Veď je to už dávno, čo chodil Ježiš po tejto zemi. Tak dávno, až sa nám zdá, ako by sa nás to ani netýkalo. A podľa toho to medzi nami často aj vyzerá. Ale v skutočnosti je Ježiš stále medzi nami - neopustil nás ako siroty, ale dal nám Spomocníka - Ducha pravdy, aby sme podľa neho žili. Ježišove slová stále platia a my máme nimi spravovať svoje životy. Máme zachovávať jeho prikázania - podľa toho poznať, či Ježiša Krista milujeme a či to s kresťanstvom myslíme vážne. Vidíme Ježiša Krista medzi nami?