Slovak Czech English German Polish

Piatok, 08. marca 2002

Skryl sa človek (Adam) a jeho žena pred Hospodinom Bohom. Láska ako kritérium. Zvláštnu spoločnosť si vybral Pán Ježiš. Neboli to žiadni výnimoční ľudia, žiadna elita - ani náboženská, ani intelektuálna, dokonca ani mravná. Pán Ježiš si za učeníkov nevybral farizejov a zákonníkov, ktorí Boží zákon poznali do bodky. Väčšina z Jeho nasledovníkov nebola ani príliš vzdelaná. A niektorí z tých, čo chodili za Ježišom, boli ľudia na okraji spoločnosti, ktorými ostatní opovrhovali - ľudia nespravodliví, zlodeji, prostitútky. Prečo? Takto sa pýtal aj jeden z tých, čo Ho nasledovali. A prečo si vybral nás? Veď ani väčšina z nás nepatrí medzi elitu. Pretože tu sa rozhoduje podľa iných kritérií - nie podľa spoločenského postavenia, nie podľa vzdelania, ani podľa výšky bankového konta. Tu sa rozhoduje podľa lásky. A tá nie je na nič viazaná. Pán Ježiš si vyberá ľudí, ktorí vedia milovať.