Slovak Czech English German Polish

Sobota, 09. marca 2002

Aké je dobré, aké milé, keď sú bratia pospolu! Lebo tam udeľuje Hospodin požehnanie a život naveky. Božie odpustenie dáva pravý pokoj. Svet je plný nepokoja. Roztržky a nedorozumenia vládnu medzi národmi aj v rodinách. Medzi ľuďmi blízkymi aj vzdialenými. Starosti ovládajú ľudské mysle. Strach napĺňa naše vnútro. Život naberá stále väčšie tempo. A do tejto situácie nám zaznievajú slová o pokoji, ktorý prináša Ježiš Kristus. My si uvedomujeme, že s nami niečo nie je v poriadku. Ale Ježiš Kristus má pre nás riešenie. Ponúka nám nový začiatok. Berie na seba naše viny, naše nedostatky, naše starosti a náš strach. Dáva nám svoju milosť a odpustenie. To vnáša do tohoto sveta pokoj. Nie falošný pokoj, aký ponúka svet, nie sebaklam, v ktorom si nahovárame, že je všetko v poriadku, že sa nič nedeje. Ježišovým návratom k nebeskému Otcovi je dielo dokončené. My môžeme naplno prežiť Božiu lásku a tak prijať pravý pokoj.