Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 10. marca 2002

Ak budeš neprávosti uchovávať v pamäti, Hospodine, Pane, kto obstojí? Moc Božej lásky. Čo urobíme, keď sa v niekom sklameme? Keď niekto zradí našu dôveru? Možno mu dáme ešte šancu. Ale keď sa to zopakuje znovu, vtedy si povieme, že s takým človekom nechceme mať už nič do činenia. A koľkokrát sme sklamali Hospodina my? Každá zlá myšlienka, každé zlé slovo, každý zlý skutok, ktorého sa dopustíme, je sklamaním, ktoré Bohu spôsobujeme. A predsa si Hospodin nepovedal, že už s nami nechce mať nič do činenia. Práve naopak. On sa vždy znova obracia na nás so svojou láskou. Za nás, ktorí sme Ho sklamali, obetoval svojho Syna Ježiša Krista. Jeho láska je taká veľká a taká silná, že keby sa čokoľvek dialo, Jeho milosť sa nepohne od nás. Len ten, kto miluje, dokáže niečo také. My aj dnes môžeme prijať túto Božiu lásku a rozdávať ju ďalej. Amen.