Slovak Czech English German Polish

Utorok, 12. marca 2002

Či si môže človek spraviť bohov? Veď to nie sú bohovia! Neústupná láska. Existuje kniha, ktorá má názov Láska musí byť neústupná. Zdá sa, že tento výrok je rozporuplný. Veď ak niekoho milujem, či mu nesplním všetko, čo mu na očiach vidím? Nesnažím sa mu vyjsť v ústrety? Ako môžem byť voči tomu, koho milujem “neústupný”? A predsa. Ježiš hovorí: “Ak zachováte moje prikázania, zostanete v mojej láske.” - My hovoríme, že láska si nedá rozkázať. Neuznáva príkazy zvonku. Že láska koná podľa srdca. Ale hovorievame aj to, že láska je slepá. A len slepá láska nerozumie tomu, že pravá láska musí byť neústupná. Lebo Božia láska v nás nebude, pokiaľ sa nenaučíme byť v niektorých veciach neústupní. Pokiaľ k láske nepripojíme aj plnenie Božieho príkazu; “milovať budeš svojho Boha… a svojho blížneho ako seba samého”, budeme žiť len v slepej láske, ktorá privodí pád. “Prikazujem vám, aby ste sa milovali.” To nie je žiadne “ja si vyberiem, koho budem ľúbiť.” To znamená milovať aj bez toho, aby mi bol dotyčný sympatický. Milovať preto, lebo nás miloval Boh. To je pravidlo bez ústupkov. Ak ho neplním, niet vo mne lásky Božej (a je jedno, nakoľko som dobrý a zaslúžilý cirkevník). A ak niet vo mne lásky Božej, tak si ma zbytočne Pán vybral. Musím prosiť o silu k náprave, o silu žiť a prinášať ovocie lásky - bez výhrad, bez ústupkov.