Slovak Czech English German Polish

Streda, 13. marca 2002

Boh ma učinil plodným v krajine môjho utrpenia. Nenávisť sveta. Prví ľudia to zistili hneď za bránou raja: už sa nemáme radi. Dokonca ani súrodenci. Brat vraždí brata a začína dlhá reťaz nenávisti. Ľudia opustili lásku a zvolili si namiesto nej sebalásku, čiže sebectvo - egoizmus. A teraz vidia, kam sa dostali. Dejiny sveta sú dejinami nenávisti. Do takého sveta vstúpil náš Pán Ježiš Kristus, ktorý znovu prináša a uskutočňuje lásku. Ktorý znovu dáva človeku možnosť lásky. Zákonite sa stretá s nenávisťou. A tí, ktorí sa rozhodli Jeho nasledovať, skúsia to isté: stretnú sa s nenávisťou. Kresťan musí počítať s nenávisťou sveta. Má ju dokonca pred sebou ako domácu úlohu: pôjdeš a budeš premáhať nenávisť láskou. Nie je to nič zvláštne a mimoriadne, je to podstata Ježišovho ozdravujúceho procesu sveta. Láskou premáhať nenávisť a zlobu. K tomu si povolaný aj pre dnešný deň, ak to myslíš s nasledovaním Ježiša naozaj. Nedaj sa ani pomýliť, ani premôcť. Korene nenávisti objavíš aj v sebe, niekedy nenávisť tebou doslova zalomcuje, ale - nedaj sa premôcť zlému. Láska je slnko, nenávisť je ľad a sneh, ktorý sa na slnku topí.