Slovak Czech English German Polish

Piatok, 15. marca 2002

Nemyslite na prvotné veci, o pradávnych neuvažujte! Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Rast viery. Na to, aby sme sa vedeli orientovať v živote, potrebujeme niekoľko vecí. Potrebujeme dobrú výchovu od rodičov, ktorí nás naučia, kde sú hranice a ako sa v nich máme správať. - Potrebujeme skúsenosti, ktoré nás naučia, čo to urobí, keď tieto hranice prekročíme. Možno sa nám ich podarí posunúť aj ďalej, možno dostaneme “po prstoch” a už nikdy neurobíme krok tým smerom. - Pán Ježiš sa v prečítanom texte lúči so svojimi učeníkmi. Upozorňuje ich na novú skúsenosť, ktorú majú vo svojom živote zažiť. Ich milovaný priateľ a Učiteľ od nich odchádza. A ich srdcia sú smutné. Napriek tomu je to pre nich potrebné. On im odovzdal to, čo bolo Jeho úlohou. Po dobrej výchove musia prísť skúsenosti. “Ak neodídem, Radca nepríde k vám”. A čo s dobrou výchovou, ak si nemôžeme vyskúšať, ako to zvládneme v praxi? Musia sa poučiť - aj na vlastných chybách - o hriechu a o spravodlivosti, a o súde - o tom, že veriť v Ježiša nie je jednoduché, že to vyžaduje odvahu a pokoru, že to vyžaduje zmenu spôsobu života. O tom, že napriek nespravodlivosti sveta získa od Boha každý spravodlivý podiel. O tom, že veriaci sa nemajú čoho báť, lebo knieža tohoto sveta je už odsúdené. Ale to všetko musia zažiť a vyskúšať sami. Pokiaľ s nimi Ježiš zostane, nikdy ako kresťania “nedospejú”. Preto je pre nich dobré, že odchádza - a oni môžu vstúpiť do ďalšej etapy rastu viery. Kiež by sa to darilo aj nám._x000D_ Rast viery. Na to, aby sme sa vedeli orientovať v živote, potrebujeme niekoľko vecí. Potrebujeme dobrú výchovu od rodičov, ktorí nás naučia, kde sú hranice a ako sa v nich máme správať. - Potrebujeme skúsenosti, ktoré nás naučia, čo to urobí, keď tieto hranice prekročíme. Možno sa nám ich podarí posunúť aj ďalej, možno dostaneme “po prstoch” a už nikdy neurobíme krok tým smerom. - Pán Ježiš sa v prečítanom texte lúči so svojimi učeníkmi. Upozorňuje ich na novú skúsenosť, ktorú majú vo svojom živote zažiť. Ich milovaný priateľ a Učiteľ od nich odchádza. A ich srdcia sú smutné. Napriek tomu je to pre nich potrebné. On im odovzdal to, čo bolo Jeho úlohou. Po dobrej výchove musia prísť skúsenosti. “Ak neodídem, Radca nepríde k vám”. A čo s dobrou výchovou, ak si nemôžeme vyskúšať, ako to zvládneme v praxi? Musia sa poučiť - aj na vlastných chybách - o hriechu a o spravodlivosti, a o súde - o tom, že veriť v Ježiša nie je jednoduché, že to vyžaduje odvahu a pokoru, že to vyžaduje zmenu spôsobu života. O tom, že napriek nespravodlivosti sveta získa od Boha každý spravodlivý podiel. O tom, že veriaci sa nemajú čoho báť, lebo knieža tohoto sveta je už odsúdené. Ale to všetko musia zažiť a vyskúšať sami. Pokiaľ s nimi Ježiš zostane, nikdy ako kresťania “nedospejú”. Preto je pre nich dobré, že odchádza - a oni môžu vstúpiť do ďalšej etapy rastu viery. Kiež by sa to darilo aj nám.