Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 18. marca 2002

Nenadŕžaj nízko postavenému ani nevyznačuj osobu vysokopostaveného. Od zármutku k radosti. Včera bola Smrtná nedeľa. Nanovo sme sa započúvali do pašií. Židovská rada rozhodla o Ježišovej smrti. Rozsudok je napísaný. Už len ho zrealizovať. Pán Ježiš pôjde cestou kríža a smrti. Zomrie ako najväčší zločinec. To všetko nás napĺňa zármutkom. On dá to najlepšie (svoj život), aby nás zbavil toho najhoršieho (našich hriechov). Náš zármutok z toho, že Ježiša to stálo život, nám nemusí byť celkom cudzí. Je to zármutok, ktorý sa však transformuje na radosť. Na tretí deň Kristus mocne vstane z mŕtvych. Radosť zo Vzkrieseného rýchlo zaženie zármutok. Od jedného k druhému je možno prejsť. Je to vždy otázka krátkeho času, “máličko”. Hoci, aké veľké utrpenie, zármutok a bolesť prežívame - je to vždy len “máličko” vo vzťahu k večnosti. “Ako to učeníkom trpko padlo, práve tak to býva aj s nami, že sa nikdy nevieme s tým “máličko” pokonať” (M.Luther). Nezabudnime na zvesť žalmu (126,5): “tí, ktorí so slzami rozsievajú, žať budú s plesaním”. Aby sa tak stalo aj pri nás samých, je potrebné prijať obyčajné a takmer nenápadné slovko “máličko”.